Waarom hebben sommige landen een water tekort?

Het zal je vast wel is opgevallen zijn dat iedereen niet evenveel toegang heeft tot schoon water. Deze waterschaarste is een gevolg van een aantal onderliggen factoren. Zo spelen menselijke en ecologische factoren hier belangrijke rol bij. Zo is er vaak in deze landen wel toegang tot water alleen mist er een juist waterzuiveringsysteem. Dit zorgt ervoor dat het water vaak als nog niet bruikbaar is. Ook speelt het wisselende klimaat in sommige landen een cruciale rol. Zo kan de plotselinge stijging van de zeespiegel leiden tot overstromingen. Zo leeft vandaag de dag ongeveer een kwart van de wereldbevolking met in landen waar waterschaarste dreigt. Het is dan ook geen verrassing wanneer sommige landen compleet zonder water te komen zitten en wordt voorspelt dat dit alleen maar vaker zal gaan voorkomen

Oplossingen voor het watertekort

allereerst is het gebruik maken van ontharders een goede oplossing. Door deze oplossing kan het vuile water worden gefilterd. Hierdoor komt er direct een groot deel aan water beschikbaar. Dit is dan voornamelijk een oplossing voor landen zonder water droogte. Landen die kampen met droogte zullen moeten kijken naar alternatieven. 

Alternatieven voor landen met waterschaarste 

 Een simpele oplossing zoals een wateropslag kan al gauw helpen. Deze zal dienen in situaties wanneer echt nood is. Het is dan ook van belang deze alleen te gebruiken in noodsituaties. Nog een oplossing is het planten van bomen die in staat zijn om regenwater veel beter op te nemen. Er kunnen ook desalinators aangelegd worden om zout en water te scheiden. Hiermee kan door gebruik van verdamping, water drinkbaar worden. Het zout wat overblijft kan ook hergebruikt worden in de keuken. De bevolking met een wisselend klimaat richten zich te vaak op een specifieke soort gewas. Door deze mensen te leren dat er verschillende soorten gewas gebouwd kunnen worden, ontstaat er minder afhankelijkheid. Dit waren alle oplossingen in hoofdlijnen, wellicht dat er in de toekomst nog nieuwe innovatieve idee├źn bijkomen