Waarom er steeds meer modulair wordt gebouwd

Modulair bouwen is een methode van bouwen, waarbij grote delen van een gebouw op een andere locatie worden gemaakt. Het werd vroeger prefab bouwen genoemd. Vooral noodgebouwen en bedrijfsgebouwen worden al tientallen jaren op basis van deze techniek geplaatst. Pas in de afgelopen 15 tot 20 jaar is met het modulair bouwen van woningen geëxperimenteerd. De methode blijkt grote voordelen te hebben ten opzichte van traditioneel bouwen. Met deze methode kan er veel sneller een woning worden gerealiseerd, er is minder afval en het aantal vervoerskilometers is veel lager..

Wat is modulair bouwen?

Bij modulair bouwen wordt op de plek waar de woning komt een fundament gemaakt, waar alle modules van de woning op worden neergezet en aan elkaar gekoppeld. Doordat er wordt gewerkt met een uitgekiend systeem van maatvoering, kan aan alle woonwensen worden voldaan, terwijl er toch wordt gewerkt met standaardmaten en industriële productietechnieken. Dat betekent dat de flexibiliteit erg groot is. Op een fundament kunnen bijna oneindig veel soorten woningen worden gerealiseerd. Modulair bouwen is zo ver doorontwikkeld, dat zelfs al het leidingwerk en de aan- en afvoerkanalen van water in de modules zijn verwerkt. Op de bouwlocatie hoeven die alleen nog te worden gekoppeld met de andere modules.

Voordelen voor het milieu

Een bedrijf dat zich volledig toelegt op het modulair bouwen van woningen is Daiwa House Modular Europe. Het bedrijf heeft de doelstelling de grootste leverancier te worden van modulair gebouwde woningen in Europa. Milieuoverwegingen spelen daarbij een belangrijke rol. Modulair bouwen biedt namelijk veel mogelijkheden om de schadelijke invloeden van traditioneel bouwen op de leefomgeving terug te dringen. Er worden bij modulair bouwen milieuvriendelijke materialen gebruikt, die bovendien geschikt zijn voor hergebruik. In de toekomst wordt het zelfs mogelijk om complete modules een upgrade te geven voor gebruik voor een nieuwe woning.

Wensen van woningbezitters

Een reden waarom het zo lang heeft geduurd voordat er een industriële productiemethode kwam voor de bouw van woningen is, dat woningeigenaren allemaal maatwerk woningen wilden. Bij het modulair bouwen is nu zoveel ervaring opgedaan en zijn de technieken zo ver doorontwikkeld, dat aan elke woonwens tegemoet kan worden gekomen. De angst voor gelijkvormige wooncellen is wat dat betreft dus ongegrond. Als de voordelen ten aanzien van het milieu, de bouwsnelheid en de geringere hoeveelheid mankracht die nodig is in aanmerking worden genomen, kan het bijna niet anders dan dat modulair bouwen een grote toekomst tegemoet gaat.