De gezondheidsrisico’s van asbest

Heb je een nieuw huis gekocht dat gebouwd is voor 1994 en wil je hierin gaan klussen? Of ben je van plan om je kantoorpand vanbinnen eens grondig aan te pakken? Pas dan op voor asbest. Veel woningen en panden gebouwd voor 1994 kunnen asbesthoudende materialen bevatten. Als asbest beschadigd, komen er vezels vrij welke gevaarlijk zijn voor je gezondheid. In dit blog gaan we dieper in op de gezondheidsrisico’s van asbest.

Welke soorten asbest zijn er?

In de praktijk komen we verschillende soorten asbest tegen. De meest voorkomende soorten in Nederland zijn:

  • Wit asbest (ook wel chrysotiel genoemd)
  • Blauw asbest (crocidoliet)
  • Bruin asbest (amosiet)

Deze vormen zijn ook weer onder te verdelen in 2 hoofdgroepen asbestmineralen:

  • De spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest)
  • De rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen)

Wat kan er gebeuren als je asbest inademt?

Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Het inademen van deze deeltjes brengt serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee. Asbest veroorzaakt nog steeds kanker. Zo kan er longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan bij langdurig inademen van deze vezels. Hoe schadelijk het uiteindelijk is voor je gezondheid is afhankelijk de totale hoeveelheid vezels je in hebt geademd in je leven. Logischerwijs is de kans groter op ernstige gezondheidsklachten als je vaker en langer asbestvezels hebt ingeademd.

Heb je asbest ingeademd? Geen paniek. Niet iedereen wordt ziek. De kans dat je kanker krijgt wordt pas groter als je gemiddeld 40 jaar lang de vezels hebt ingeademd. Vroeger kwam dit vaker voor. In het verleden werden bepaalde beroepen, zoals scheepsbouwers, installateurs en timmermannen, hier wel jaren aan blootgesteld. Hierdoor neemt het aantal mensen met kanker door asbest nog steeds toe.

Wat kun je er tegen doen?

Vermoed je dat je een keer asbestvezels hebt ingeademd? Het is dan niet nodig om bij een dokter langs te gaan. Zeker niet als je maar één keer bent blootgesteld. Helaas zijn er tegenwoordig nog geen medische testen die aanwezige asbestvezels in je lichaam aantonen. Asbest kan wel opgespoord worden in panden of woningen, maar dus nog niet in mensen. Maak je dus niet te druk en ga gewoon door met je leven.

Voer een asbest analyse uit

Heb je asbesthoudend materiaal gevonden op kantoor of in je woning? Voer dan altijd even een asbest analyse uit. Dit kun je zelf doen of laten doen door een professional. Er wordt een monster genomen van het verdachte materiaal wat vervolgens getest en geanalyseerd wordt in een laboratorium. Zo weet je altijd waar je aan toe bent. Is er asbest gevonden? Dan kunnen specialisten je adviseren over vervolgstappen.

Bron: www.asbestanalyse.com